GBT Twenterand houdt vinger aan de pols

0
1041

Op dinsdag 5 februari jongstleden heeft de gemeenteraad, minus GemeenteBelangen Twenterand en PvdA, besloten dat de gemeente het beheer en de exploitatie van het Kulturhus overneemt. Gevolg is dat het huidige personeel zou worden ontslagen en de Raad van Commissarissen haar functie neerlegt. Dat laatste heeft het College gerealiseerd door te dreigen, via wethouder Hidde Visser, met de deurwaarder en te schermen met de dan nog nadeligere gevolgen voor het personeel.

Wij stellen vast dat datzelfde personeel en – niet te vergeten – de vrijwilligers van De Klaampe nu de vijfde week van tergende onzekerheid in gaan. Wij hebben ons de eerste maand afzijdig gehouden door het College de ruimte en kans te geven zaken te regelen door onder andere klare wijn te schenken en door hen benoemde ‘resultaten’ te boeken, echter dat valt teleurstellend tegen.

Introductie scheiding

GemeenteBelangen Twenterand kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat het College wel een raadsbesluit heeft voorbereid dat door een meerderheid (minus GemeenteBelangen Twenterand en PvdA) van de gemeenteraad is overgenomen, maar het vervolg d.m.v. bijvoorbeeld een stappenplan blijft uit. Het College heeft de (juridische) consequenties onderschat en dit gaat ten koste van mensen. Iets waar wij het College vooraf voor gewaarschuwd hebben, maar daar is inhoudelijk nimmer op ingegaan. De gehele raad heeft het College, en met name wethouder Visser, op het hart gedrukt zorgvuldig met het huidige personeel om te gaan. Tot op heden is daar niets van gebleken, zo blijkt uit gesprekken.

Tot nu toe, zo vernemen wij, heeft het College 1 persoon kunnen strikken voor de functie lid van de Raad van Commissarissen. Deze persoon zou namens de gemeente Twenterand zitting nemen in de RvC.

 

Brief naar het college

Op dinsdag 5 februari jongstleden heeft de gemeenteraad, minus GemeenteBelangen Twenterand en PvdA, besloten dat de gemeente het beheer en de exploitatie van het Kulturhus overneemt. Gevolg is dat het huidige personeel zou worden ontslagen en de Raad van Commissarissen haar functieneerlegt. Dat laatste heeft u gerealiseerd door te dreigen met de deurwaarder en te schermen met dan nog nadeligere gevolgen voor het personeel.
Datzelfde personeel en – niet te vergeten – de vrijwilligers van De Klaampe gaan nu de vijfde week van tergende onzekerheid in. Wij hebben ons de eerste maand afzijdig gehouden door het College de ruimte en kans te geven zaken te regelen door onder andere klare wijn te schenken, echter dat valt teleurstellend tegen.
GemeenteBelangen Twenterand kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat u wel een raadsbesluit hebt voorbereid dat door een meerderheid (minus GemeenteBelangen Twenterand en PvdA) van de gemeenteraad is overgenomen, maar het vervolg d.m.v. bijvoorbeeld een stappenplan blijft uit. U heeft de (juridische) consequenties onderschat en dit gaat ten koste van mensen. Iets waar wij u vooraf voor gewaarschuwd hebben, maar u bent daar inhoudelijk nimmer op ingegaan. De gehele raad heeft uw College, en met name wethouder Visser, op het hart gedrukt zorgvuldig met het huidige personeel om te gaan. Tot op heden is daar niets van gebleken, zo blijkt uit gesprekken.
Tot nu toe, zo vernemen wij, heeft u 1 persoon kunnen strikken voor de functie lid van de Raad van Commissarissen. Deze persoon zou namens de gemeente Twenterand zitting nemen in de RvC. Maar is dat ook zo?

Onder meer daarom onderstaande vragen.

Vraag 1
Bent u met ons van mening dat u sinds het raadsbesluit van 5 februari jl het personeel en de vrijwilligers van Kulturhus De Klaampe te lang in onzekerheid heeft gelaten en dat de situatie nog steeds voortduurt?
Verzoek om antwoord te voorzien van een onderbouwde toelichting.

Vraag 2a
Bent u met ons van mening dat u de (juridische) (financiële) consequenties van uw voorgestelde en aangenomen scenario heeft onderschat? Verzoek om antwoord te voorzien van een onderbouwde toelichting.

Vraag 2b
Graag een verklaring waarom de onzekere en onduidelijke situatie zo’n lange periode in beslag neemt en nog neemt. We hebben het hier over mensen.

Vraag 2c
Toen u uw gewenste scenario heeft voorbereid gaf u aan te weten wat u te doen stond en dat u dat spoedig zou doen. Met andere woorden u had een plan van aanpak met – en dat is de normaalste zaak van de wereld – mogelijke risico’s opgenomen. Kunt u ons uw plan van aanpak van destijds toezenden?

Vraag 3
Klopt het dat u tot nu toe slechts 1 persoon bereid heeft gevonden zitting te nemen in de Raad van Commissarissen? Wie is deze persoon? Klopt onze informatie dat deze ene persoon, mits hij statutair is toegetreden tot de stichting Kulturhus, het voltallige personeel direct kan ontslaan

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier