GBT komt met eigen zwembadvoorstel

2
1784

logozwembad_640.jpgDe fractie van Gemeentebelang Twenterand brengt dinsdagavond een amendement (voorstel) in tijdens de behandeling over de toekomst van de zwembaden in Twenterand. De partij wil de openluchtbaden De Zandstuve in Vroomshoop en De Groene Jager in Den Ham openhouden en de bouw van een nieuw overdekt bad op de locatie van openluchtbad De Plump in Westerhaar. Het overdekte bad De Stamper in Vriezenveen blijft open, tot het moment waarop het nieuwe overdekte bad in gebruik wordt genomen.

GBT heeft tijdens het raadsdebat over de zwembaden haar aanvankelijk standpunt al laten vallen. Het openhouden van alle zwembaden in Twenterand is volgens GBT niet meer overeind te houden. Die wijziging heeft volgens de partij te maken met plannen van de projectgroep Sporthallen Vriezenveen. Deze groep wil twee nieuwe, geprivatiseerde sporthallen laten bouwen. Als dat gebeurt, is het volgens GBT nagenoeg onmogelijk om De Stamper (zwembad en sporthal) te privatiseren.(Tubantia)

Met haar nieuwe standpunt

Introductie scheiding

 

Het volledige amendement:

Amendement ten behoeve van agendapunt 15:

‘Onderzoek toekomst zwembaden’

De raad van de gemeente Twenterand in vergadering bijeen op dinsdag 24 april 2012, behandelend

onderwerpnummer 012.039.0004

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Getracht wordt het voorzieningenniveau zoveel als mogelijk in stand te houden tegen een betaalbare

prijs. Een bedrag van € 400.000,– te bezuinigen op de exploitatie van de zwembaden:

a. Met behoud van de openluchtbaden De Zandstuve te Vroomshoop en De Groene Jager te

Den Ham, waarbij met gebruikmaking van maatschappelijke inzet, de Wet werken naar

vermogen en verder gaande maatregelen in organisatie / exploitatie de kosten naar beneden

worden gebracht;

b1. Een nieuw te bouwen duurzaam overdekt bad, centraal gelegen in de gemeente Twenterand,

zijnde de locatie Zwembadlaan 6 te Westerhaar-Vriezenveensewijk. Bij deze keuze kan het

huidig openluchtbad aldaar ingaande 2013 worden gesloten;

b2. Bij duurzaam moet onderscheiden worden: energiebesparend, terugwinnen van energie,

toepassen van duurzame energie en efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen;

c. Zo lang het nieuwe overdekte bad nog niet in gebruik is het huidige overdekte bad De

Stamper te Vriezenveen met minimale onderhoudskosten open te houden. Zodra het nieuwe

overdekte bad in gebruik wordt genomen wordt De Stamper gesloten;

d. Wij dragen het college op een overzicht te verschaffen van de totale overheadkosten met

betrekking tot de zwembaden en sporthal De Stamper te Vriezenveen;

e. Wij dragen het college op het ingezette traject met de projectgroep Sporthallen Vriezenveen,

om te komen tot geprivatiseerde sporthallen, met spoed uit te werken.

Toelichting a.

? Indien mogelijk willen wij de openluchtbaden op afstand zetten van de gemeente bijvoorbeeld via

een beheerstichting. Hiertoe geven wij het college opdracht. Maar dit is geen voorwaarde, want er

moet wel een partij(en) zijn die dat op zich kan nemen;

Toelichting b1.

? Wij kiezen voor het op afstand zetten van de gemeente via bijvoorbeeld een beheerstichting, bestaande

uit in ieder geval de drie Twenterandse zwemverenigingen. Hiermee willen wij de zelfwerkzaamheid

stimuleren, zoals ook bij andere sportverenigingen plaatsvindt. Hiertoe geven wij het college

opdracht;

? De centraal gelegen locatie heeft aantoonbare voordelen boven andere locaties, zoals:

– de grond is in eigendom van de gemeente;

– infrastructuur is aanwezig (weg, riolering);

– nutsvoorzieningen zijn aanwezig;

– voldoende parkeervoorziening;

– bestemmingsplan hoeft niet te worden aangepast.

Bovengenoemde voordelen zijn positief voor de uiteindelijke uitvoering van het nieuwe overdekte

zwembad.

? Deze keuze voorkomt een zwembadloos tijdperk voor wat betreft het binnen zwemmen;

? Om te voorkomen dat inwoners van Twenterand het meest nabije overdekte zwembad buiten de

gemeente bezoeken dient de locatie van het nieuwe overdekte zwembad centraal te liggen. Andres

Cum Suis hanteert maximaal 7 kilometer verwijderd van Vriezenveen en maximaal 9 kilometer van de

overige kernen;

? Het inschakelen van een extern bureau is niet nodig, omdat geen sprake is van extra onderzoekskosten.

Bovendien valt de gehele begeleiding van dit traject door de KNZB binnen het bestemde budget.

Hierbij gaan wij uit van het ‘2521-concept’ met diverse varianten.

Toelichting b2.

? We dragen het college op, op zoek te gaan naar (provinciale) subsidies dan wel externe financieringsbronnen.

Toelichting c.

? Renovatie van De Stamper zal bij uitvoering leiden tot een zwembadloos tijdperk en biedt bovendien

geen lange termijnoplossing. Gezien de huidige staat en praktijkervaring van dit overdekt zwembad is

het bij nieuwbouw na 30 jaar afgeschreven en aan vervanging toe. Bij renovatie is dit al zo na 15 jaar;

? Na het sluiten van De Stamper herbestemmen van de locatie voor wonen. In de toekomst kunnen we

hier grondopbrengsten verwerven.

Afsluitend

Ten aanzien van de positie van het personeel geldt dat hiervoor geen extra kosten voor wachtgeld

en/of frictiekosten ontstaan, omdat:

– de formatie invalkrachten kan worden ingekrompen zonder dat dergelijke kosten van toepassing

zijn;

– de formatie vaste krachten wordt uitgebreid, behouden dan wel door natuurlijk verloop of herplaatsing

tijdig kan worden ingekrompen.

(Bron: ‘Eindrapportage Toekomst Zwembaden’ door Andres Cum Suis)

Het college zal opgedragen worden dit amendement te onderwerpen aan een exploitatiescan vanwege

haalbaarheid.

Vriezenveen, dinsdag 24 april 2012

Namens,

Gemeentebelangen Twenterand

Albert Engels

Fractievoorzitter

 

2 REACTIES

Laat een antwoord achter aan gait Annuleer reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier