GBT en CU bereiken akkoord: ‘Kernachtig en veranderend Twenterand’

0
1915

GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over hoe zij gezamenlijk in een coalitie met concrete acties resultaten willen behalen. Inwonersparticipatie, leefbaarheid, duurzaamheid, economie en sociaal worden belangrijke pijlers in een veranderende bestuursstijl.

Het is de wens van GBT en CU om onze inwoners, instellingen en ondernemers het gevoel en vertrouwen terug te geven dat de politiek van en voor de inwoners van Twenterand is. Zo zullen raadsbijeenkomsten op locatie worden gehouden, komen er vier kernwethouders, de inwoners mogen mede de profielschets van de nieuwe burgemeester bepalen en er worden kernbudgetten voorbereid, die ingezet kunnen worden voor de leefbaarheid in de kernen. Inwoners en buurten kunnen hiervoor ideeën aanreiken. Inwoners, ondernemers en iedereen die op andere manieren verbonden is met de Twenterandse samenleving worden uitgedaagd om meer te participeren bij gemeentelijke vraagstukken dan nu het geval is.

Verkeersknelpunten worden opgelost. Zoals Kervelplein en Schuineweg Westerhaar, kruising Harwig Den Ham, Daarlerveenseweg Vriezenveen, Oranjeschool Vroomshoop, Jumbo locatie Vriezenveen en de Tonnendijkbrug Vroomshoop. Een landbouwvoertuigencirculatieplan moet het zware landbouwverkeer weren uit de kernen.

In het akkoord is uiteraard aandacht voor duurzaamheid. Energiebesparing voor woningen, bedrijfspanden en sportaccommodaties wordt gestimuleerd, evenals asbestsanering. Het duurzaamheidsfonds moet onder meer de kloof voorkomen met inwoners die de duurzaamheidsmaatregelen niet kunnen betalen. Daarnaast zal het totale afvalbeleid opnieuw worden bepaald. Financiële prikkels moeten leiden tot nog efficiëntere inzameling.

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, wordt een korte maar krachtige integrale visie op de toekomst van het buitengebied geschreven. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de veehouderij, rood voor rood regeling, natuurbeheer en aan ecologisch bermbeheer. De coalitie wil met deze visie bereiken een aantrekkelijke gemeente te zijn waar het prettig is om in het buitengebied te vertoeven.

Volkshuisvesting is onder andere gericht op doorstroming, maar ook op het genereren van voldoende en betaalbare huurwoningen. Projecten zoals ‘passend wonen’ worden getracht te continueren en startersleningen voor jongeren als extra ondersteuning. Voor meer harde woningbouwplannen wordt verwezen naar het recent gehouden onderzoek dat moet worden uitgewerkt. Hierbij gaat inbreiding voor uitbreiding.

De coalitie wil promotie en marketing van Twenterand ontwikkelen en verbinden in samenwerking met organisatoren van evenementen en culturele activiteiten, de detailhandel en de recreatie- en toerismesector. Er komt een nieuwe nota ‘Evenementen’ en het beleid voor het toekennen van culturele initiatieven wordt herijkt.

De financiële tekorten in het sociale domein blijven zorgen baren. De coalitie wil met preventieve maatregelen komen, centrale toegangen die als een filter naar de zorg en hulp moeten gaan fungeren. Sport en welzijn kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Als het om werk gaat (via Participatiewet) wordt eveneens toerisme en economie hieraan gekoppeld. Maar eerst zullen de keukentafelgesprekken in relatie tot huishoudelijke ondersteuning als ook de methode van indiceren kritisch onder de loep worden genomen.

Nieuw is dat de hondenbelasting wordt afgeschaft en de overlast door hondenpoep serieuze aandacht krijgt waarbij betrokkenheid van inwoners gevraagd wordt. Verder is nieuw dat een fondsenwerver / subsidiezoeker wordt aangesteld, die onder meer geld van bovenliggende overheden naar onze gemeente haalt.

Over het deelakkoord m.b.t. de zwembaden en de koopzondag is reeds eerder een persbericht uitgebracht.

coalitieakkoord 2018 - 2022

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier