Focus op vier specifieke verkeerssituaties in Westerhaar

0
1096

Het centrum/Hoofdweg en de Schuineweg, de situatie bij het viaduct van de N36/Sibculoseweg en de doorrijhoogte van het viaduct onder de N36 op de Sluiskade Noord. Dat zijn de vier belangrijkste verkeersknelpunten die in Westerhaar – Vriezenveensewijk aangepakt moeten worden. Het ontwerp van de verkeersvisie is op 8 augustus door het College van burgemeester en wethouders vastgesteld. Inwoners hebben volgens verkeerswethouder Ben Engberts een belangrijke inbreng gehad in de totstandkoming van de visie en het in beeld brengen van de belangrijkste knelpunten: “Er hebben goede gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden, vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Ook hebben we via E-spraak een digitale mogelijkheid geboden om inwoners mee te laten denken. 55 mensen hebben daar gebruik van gemaakt en met die gecombineerde inbreng denk ik dat we een gedragen verkeersvisie hebben.”

De verkeersvisie Westerhaar – Vriezenveensewijk is de eerste van drie verkeersvisies die in 2017 worden gemaakt. De verkeersvisie Den Ham wordt nu geschreven en de verkeersvisie Vroomshoop is in voorbereiding. Een verkeersvisie per dorp benoemt ontwikkelingen en knelpunten en draagt oplossingen aan voor een periode tot 2027. In de verkeersvisie worden de hoofdthema’s uit het GemeentelijkMobiliteitsPlan 2015-2025, gemeente Twenterand uitgewerkt: hoofdwegenstructuur, centrumgebied, openbaar vervoer, fiets, verkeersveiligheid en trends in de samenleving.

Introductie scheiding

Uitvoering maatregelen
De gewenste maatregelen uit de drie verkeersvisies worden gecombineerd aangeboden aan de gemeenteraad. Uiteindelijk is het aan de raad om prioriteiten te stellen in de uitvoering. De nodige investeringen met de financiële gevolgen van de maatregelen worden tijdig inzichtelijk gemaakt, om daar in de begroting 2019 geld voor vrij te kunnen maken. “Daar waar maatregelen aansluiten bij onderhoudswerkzaamheden aan wegen en/of aanpassingen van rioleringen, kan er een versnelling optreden en wordt ook de financiering makkelijker. Dit doet zich echter niet voor bij de vier genoemde situaties,” aldus Engberts. Dit is bijvoorbeeld wel het geval bij de afkoppeling van het hemelwaterriool in de P.M. Hackstraat, die in 2018 gepland staat. Dan wordt meteen gekeken naar mogelijke aanpassingen van de verkeerssituatie, waar de omwonenden bij worden betrokken.

Vervolg
De verkeersvisie heeft de afgelopen periode ter inzage gelegen. Daar zijn nog zienswijzen op gekomen die hebben geleid tot enkele aanpassingen. De indieners van de zienswijzen zijn hierover op de hoogte gesteld. Het raadsdebat over de visie staat gepland voor 12 of 13 september 2017. Daarna kan de visie in de raadsvergadering van 26 september 2017 worden behandeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier