Enquête naar manier waarop inwoners betrokken willen worden

0
845

Raadswerkgroep Participatie:

Aan de inwoners van de gemeente Twenterand wordt gevraagd naar de manier waarop zij betrokken wil worden bij het maken en uitvoeren van plannen van de gemeente Twenterand. De raadswerkgroep Participatie schakelt hiervoor I&O Research in. De enquête zal eind volgende week op de mat vallen van zo’n 2000 adressen in de gemeente. Ook wordt de enquête via internet en social media aangeboden. Alle inwoners van Twenterand van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd om deel te nemen. Onder de deelnemers worden 10 VVV-cadeaubonnen verloot van € 20,- en 1 bon van maar liefst € 100,-.

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan burgerparticipatie, inwoners die meedenken en meewerken aan plannen van de gemeente. Tegenwoordig is een beweging zichtbaar richting burgerinitiatieven, dus initiatieven van inwoners waar de gemeente al dan niet een rol in heeft. De belangrijkste vraag daarin is: Hoe krijgen de initiatieven uit de Twenterandse samenleving de ruimte? Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de rol en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad. De raad is zich daarvan bewust. De raad stelt de kaders, maar om deze op het gebied van participatie te stellen, wil de werkgroep daar eerst de input vanuit de Twenterandse samenleving voor hebben.

Introductie scheiding

Enquête

Het onderzoeksbureau I&O heeft in samenwerking met de raadswerkgroep een enquête opgesteld. De uitkomsten moeten leiden tot een representatief beeld van de manier waarop de inwoners van Twenterand betrokken willen worden bij beleid en uitvoering van de gemeente. Maar ook wordt aan de inwoners gevraagd hoe zij voor de gemeenschap hun eigen ideeën en initiatieven uitvoeren, of de gemeente daar een rol in heeft en wat ze daarin van de gemeente verwachten. Ook wordt er gevraagd naar ervaringen die inwoners al hebben opgedaan op dat gebied. Een specifiek onderwerp dat in de vragenlijst aan de orde komt is alcohol en drugs.

Samenstelling
In de raadswerkgroep Participatie zitten Dini Beulakker (GBT), Bertus Wessels (CDA), Carla Hilberink (CU), Marinus Bossers (SGP), Sven Booij (PvdA), Chris Walraven (VVD) en Tonny van der Cozijne (D66). Voorzitter van de werkgroep is burgemeester Cornelis Visser.

De enquête kan ingevuld worden via www.startvragenlijst.nl/Twenterand

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier