Eénmalige uitkering verlengd tot 1 juli 2009

0
685

logo_gemeente_twenterandVoor mensen met inkomen tot 20% boven bijstandsnorm

In november 2008 besloot de gemeente Twenterand een éénmalige bijdrage van € 50,00 te verstrekken aan huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Naast de groep mensen aan wie het bedrag is toegekend, zijn er ongeveer vijftig aanvragen ontvangen voor de eenmalige bijdrageregeling van € 50,00. Daarmee is nog niet iedereen bereikt. “En we willen wel graag dat iedereen die in aanmerking komt voor die éénmalige bijdrage, daar ook gebruik van maakt,” aldus wethouder Van Abbema. Om die reden is de regeling éénmalige uitkering verlengd tot 1 juli 2009.

Of mensen in aanmerking komen voor de éénmalige uitkering hangt af van een aantal zaken.

Inkomensgrens
De inkomensgrens voor de aanvraag van een tegemoetkoming ligt op bijstandsniveau verhoogd met maximaal 20%. Het netto-inkomen per maand mag niet hoger zijn dan:

Leefvorm 120 %-norm (maximale netto-inkomen)
Alleenstaande < 65 jaar € 1.069,63
Alleenstaande ouder < 65 jaar € 1.375,24
Echtpaar < 65 jaar € 1.528,04
Alleenstaande >= 65 jaar € 1.170,01
Alleenstaande ouder >= 65 jaar € 1.443,04
Echtpaar >= 65 jaar € 1.605,64
Echtpaar, één beneden 65 jaar € 1.605,64

Vermogensgrens
Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te kunnen komen mag u niet meer vermogen en of spaargeld hebben dan:
– € 10.650,- voor gezinnen, samenwonenden en alleenstaande ouders;
– € 5.325,- voor alleenstaanden.

Aanvraag
Huishoudens (bijv. werknemers, uitkeringsgerechtigden anders dan WWB-ers) moeten een aanvraag indienen. Mensen die in aanmerking denken te komen voor de eenmalige € 50,-, kunnen een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente.

Informatie
Voor meer informatie over de eenmalige € 50,- regeling kunt contact opnemen met de
afdeling Dienstverlening, backoffice Sociale Zaken, telefoon 0546-840840, elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier