Een belangrijke stap naar duurzame toekomst

0
619

twenterand.jpgDe gemeente Twenterand gaat kaders bieden om te bepalen of, waar en op welke wijze het opwekken van lokale duurzame energie in de gemeente mogelijk is. Op basis van deze kaders bekijkt de gemeente of initiatieven voor de opwekking van duurzame energie ingepast kunnen worden. “We hebben ons in 2020 ten doel gesteld dat 20% van het energieverbruik duurzaam en lokaal wordt opgewekt”, zegt wethouder Engberts “Met het stellen van deze ruimtelijke randvoorwaarden zetten we een belangrijke stap vooruit om dit doel te realiseren”.

Introductie scheiding

Het streven om in 2020 20% van het energieverbruik lokaal en duurzaam op te wekken staat vermeld in het coalitieakkoord 2012-2014 ‘Met resultaten de finish halen!’.
Het lokaal opwekken van duurzame energie heeft ruimtelijke consequenties. Daarom is de nota ‘Ruimtelijke inpassing lokale opwekking duurzame energie gemeente Twenterand’ opgesteld, waarin de kaders zijn gesteld waar wat wel kan en waar juist niet. De gemeente zal initiatieven die passen binnen het beleid zoveel mogelijk stimuleren. Tot nu toe kon er over de opwekking van duurzame energie geen duidelijkheid verschaft worden waardoor een realisatie ook niet kon doorgaan. Met de vaststelling van deze nota komt hier verandering in. In de raadsvergadering van 12 november 2013 is in dit kader een motie overgenomen om PV cellen (zonnecellen) op het gemeentehuis, toepassing van windenergie op openbare gebouw en zonnevelden op braakliggende kavels nader te onderzoeken.

Vier vormen van energieopwekking
Het betreft vier vormen van energieopwekking, te weten opwekking van bio-energie door middel van vergisting, zonne-energie, windenergie en bodemenergie. Bij de afweging van de realisatie van installaties voor duurzame energie wordt rekening gehouden met de grootte van de installatie, de locatie, de geschiktheid van de aan- en afvoerwegen, de milieutechnische uitvoerbaarheid en de landschappelijke inpassing.

Ruimtelijke randvoorwaarden
De nota ‘Ruimtelijke inpassing lokale opwekking duurzame energie gemeente Twenterand’ is bedoeld om heldere ruimtelijke randvoorwaarden te stellen als het gaat om opwekken van duurzame energie. Hierbij is met name gekeken naar de waarde van het landschap, gevolgen voor de gezondheid, mogelijke hinder door verkeer-, milieu- en andere wetgeving.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier