Deur LOG`s staat nu al wagenwijd open

0
663

gemeentebelangentwenterand_120Op 13 mei 2009 heeft de commissie bezwaarschriften geadviseerd om het bezwaar van Family Farmers en nertsenfokkerij Meijer tegen de gemeente Twenterand gegrond te verklaren. Hiermee wordt weer eens duidelijk dat het landbouwontwikkelingsgebied Fortwijk wagenwijd open staat voor de vestiging van megastallen. De slappe en starre houding van het college sterkt de fractie van Gemeentebelangen Twenterand om te volharden in het verzet tegen de komst megastallen tot aan de Raad van State.

Het college van B&W stelt voor om naast 2 bestaande intensieve bedrijven nog eens 2 nieuwe bouwpercelen aan te wijzen voor de vestiging van intensieve veehouderijen in LOG Fortwijk. Tijdens het raadsdebat van 12 mei 2009 heeft de fractie van Gemeentebelangen aangegeven dat de gemeente Twenterand in het voorstel de deur wagenwijd open zet voor de vestiging van megastallen, doordat elke bestaande boerderij en zelfs elke vierkantmeter schuur kan worden omgezet naar een intensieve veehouderij. Met de uitspraak van de commissie bezwaarschriften is nu ook de weg open voor nertsenfokkerijen in Twenterand.

Fractievoorzitter Engels: “Als wij niet vasthouden aan de omzetting van LOG naar verwevingsgebied dan staat het hele gebied open voor grote varkensstallen en nertsenfokkerijen.” Gemeentebelangen wil een tweede toetsing van het rapport van Koeman, waaronder ook de toetsing op de onderbouwing van de beweegredenen van de provincie. Tevens wil de fractie dat er een onderbouwing komt waarin de volksgezondheid en de onderzoeken die nog niet zijn afgerond worden meegenomen.

Gemeentebelangen Twenterand wil voorkomen dat de risico`s worden afgewend op de burgers van Twenterand. Engels: “De belangen voor onze gemeente zijn zo groot, dat wij ons niet laten leiden door de provincie. Gemeentebelangen blijft zich verzetten om de belangen van Twenterand te verdedigen, de gezondheidsrisico`s af te wenden en de leefbaarheid te behouden. Ons verzet gaat tot aan de Raad van State.” De partij kan zich niet voorstellen dat het college en de coalitiepartijen het voorstel niet zullen heroverwegen om het algemeen belang van Twenterand te waarborgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier