Culturele activiteiten met extra aandacht voor jeugd en jongeren

0
851

logo_gemeente_twenterand
Inspraakmogelijkheid over concept ‘Cultuurbeleid 2009 tot en met 2012`

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand is voornemens de raad voor te stellen het concept Cultuurbeleid 2009 tot en met 2012 vast te stellen. Het concept vraagt om inhoudelijke keuzes van de gemeenteraad. De voorstellen die gedaan worden in het concept zijn reeds onderwerp van gesprek geweest met verschillende culturele organisaties in de gemeente Twenterand. Inwoners kunnen dit concept cultuurbeleid inzien vanaf vrijdag 7 maart tot en met vrijdag 4 april 2008 gedurende de reguliere openingstijden op het gemeentehuis in Vriezenveen.

De voorkeur van het college gaat uit naar een vernieuwende uitvoering met extra aandacht voor jeugd en jongeren en leefomgeving. Bij deze keuze wordt naast jeugd en jongeren nog eens extra aandacht besteed aan beeldende kunst. Het gaat hierbij om beeldende kunst in de openbare ruimte. Kunst is mede bepalend voor de identiteit van een plek en kan karakteristieke elementen van een dorp uitbeelden. Ook draagt kunst bij aan een aantrekkelijke en leefbare omgeving.

Integraal muziekonderwijs
Daarnaast wil het college graag de ABC (voorheen AMV)- en HaFaBra-lessen laten uitvoeren door de gesubsidieerde muziekverenigingen in de gemeente Twenterand. Alle ABC- en HaFaBra-lessen van de muziekschool Twenterand zullen dan door de plaatselijke muziekverenigingen worden overgenomen. De overige (gesubsidieerde) instrumentale lessen van de Stichting Muziekschool Twente worden niet overgedragen aan de plaatselijke muziekverenigingen. Dit blijft een verantwoordelijkheid van de muziekschool. Er is gekozen voor overname van de ABC- en HaFaBra-lessen omdat op deze wijze een verdere harmonisatie van de subsidie aan de plaatselijke muziekverenigingen plaatsvindt.

Culturele Raad Twenterand
Er is een aantal activiteiten voorgesteld die de gemeente Twenterand concreet wil uitvoeren. Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren zal een Culturele Raad Twenterand worden opgericht die wordt geleid door een cultuurmakelaar. Een cultuurmakelaar is een bemiddelaar die vraag en aanbod op het culturele vlak bij elkaar brengt, die samenwerking stimuleert en zorgt voor afstemming. De volgende activiteiten zijn voorgesteld:

• Cultuureducatie
Er zijn kinderen die vanuit hun opvoeding niet rechtstreeks met kunst en cultuur vertrouwd raken. Cultuureducatie kan ervoor zorgen dat ook deze kinderen ook in aanraking komen met cultuur. Het is de bedoeling om dit samen met de scholen op te pakken.

• Urban arts
Jongeren in de gemeente hebben aangegeven dat zij graag kennis willen maken met urban arts (“straatcultuur”). Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: breakdance, streetdance, graffiti-kunst. In overleg met jongeren wil de gemeente deze activiteiten gaan aanbieden.
• Pop- en rockcultuur
De gemeente kent een bloeiende pop- en rockcultuur. Hierbij zijn veel jongeren betrokken. Om deze jongeren hierin verder te begeleiden, zal bandcoaching en muziektechnologie aangeboden worden.

• Beeldende kunst
Beeldende kunst speelt een belangrijke rol in een gemeente. Beeldende kunst kan de karakteristieke elementen van een dorp uitbeelden. Ook draagt beeldende kunst bij aan een aantrekkelijke en leefbare omgeving.
• Amateurkunst
Het is de bedoeling om extra aandacht te schenken aan de amateurkunst in de gemeente. Hierbij zal extra aandacht zijn voor een (vernieuwend) aanbod en een verdere samenwerking van de amateurkunst.

Hoe kunnen inwoners reageren?
Gedurende de termijn van de terinzagelegging (7 maart tot en met 4 april 2008) kunnen inwoners een schriftelijke reactie indienen. De reacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand, Postbus 67, 7670 AB te Vriezenveen.

Na afloop van de inspraaktermijn vindt een beoordeling van de reacties plaats. Gekeken wordt of de reacties aanleiding geven het voorstel op onderdelen bij te stellen. Alle belanghebbenden, die schriftelijk reageren, krijgen bericht terug nadat nadere besluitvorming daaromtrent plaats heeft gevonden. Na afloop van de inspraaktermijn vindt een beoordeling van de reacties plaats. Bezien zal worden of de reacties aanleiding geven het voorstel op onderdelen bij te stellen. Alle belanghebbenden, die schriftelijk reageren, krijgen bericht terug nadat nadere besluitvorming daaromtrent plaats heeft gevonden. Vervolgens zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier