College te voorbarig met besluit LOG-gebieden

0
702

Gemeentebelangen Twenterand vindt dat het college van burgemeester & wethouders te voorbarig is met het besluit om maximaal twee megabedrijven extra in het landbouwontwikkelingsbied Fortwijk toe te staan. Het besluit van de gemeenteraad om ook de effecten op het gebied van volksgezondheid en milieu mee te nemen is in het collegebesluit niet meegenomen, wat de partij zeer bevreemdt.

Op 10 maart 2009 heeft de raad besloten om een aantal specifieke deskundigen in te schakelen om het gebied Fortwijk om te zetten van landbouwontwikkelingsgebied naar verwevingsgebied. Daarnaast kreeg het college de opdracht om bij het niet kunnen bewerkstellingen van deze omzetting van LOG naar verwevingsgebied mogelijkheden aan te geven om vestiging van mega-intensieve veehouderij en een nertsenfokkerij in het gebied Fortwijk te voorkomen.

Volgens Gemeentebelangen ligt er een heldere opdracht om er alles aan te doen om megastallen in Twenterand te voorkomen. Het bevreemdt de partij dan ook dat het college het aspect van volksgezondheid en milieu niet in het besluit heeft meegenomen, terwijl de raad het college een zeer duidelijke opdracht heeft meegegeven en daarvoor zelfs deskundigen heeft ingehuurd.

De partij vindt dat het college te voorbarig is geweest om alleen het advies op het gebied van ruimtelijk ordening en juridische zaken van de heer Koeman in het besluit mee te nemen en daarover zelfs al afspraken met de provincie te maken.

Volgens Gemeentebelangen zal het gezondheidsonderzoek een positieve uitwerking hebben op de invulling cq. aanpassing van het LOG-gebied Fortwijk. Fractievoorzitter Engels: “In Mexico zien we de gevolgen al van een dodelijk griepvirus die overdraagbaar is van dier op mens, welke alle aandacht heeft gekregen van de totale medische wetenschap in de hele wereld.” De raad heeft, volgens Gemeentebelangen, op 10 maart 2009 niet voor niets aangegeven dat dit aspect meegenomen moet worden in het besluit en niet gewacht moet worden tot het moment van vergunningverlening. Engels: “Gemeentebelangen Twenterand blijft er alles aan doen om de vestiging van megastallen te voorkomen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier