College kiest scenario’s voor toekomst bibliotheken Twenterand

0
605

logo_gemeente_twenterandInwoners geraadpleegd via enquête

Vier scenario’s over de toekomst van de bibliotheken in Twenterand zijn opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Aan een deel van de inwoners van Twenterand wordt gevraagd hoe zij tegen deze scenario’s aankijkt. De uitkomsten daarvan worden besproken in een klankbordgroep, die vervolgens een advies uitbrengt aan wethouder Koster. Koster vindt het belangrijk om de inwoners te betrekken bij de toekomst van de bibliotheken: “Het gaat hier om een basisvoorziening, waarover wij hebben afgesproken ze in stand te houden. De vraag is hoe we die voorziening toekomstbestendig kunnen maken, gezien de huidige financiële situatie.”

In opdracht van de gemeenteraad van Twenterand heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de toekomst van het openbaar bibliotheekwerk in onze gemeente. Dit heeft geresulteerd in het plan ‘Wijs met uw bibliotheek – Fysiek en digitaal: altijd in de buurt’. Belangrijke onderdelen van dit plan zijn het vernieuwen van de bibliotheek en het behoud van de bibliotheekvestigingen in de vier kernen Den Ham, Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Het behoud van vier vestigingen is niet mogelijk zonder verhoging van de gemeentelijke subsidie. Vanwege de actuele financiële situatie in de gemeente Twenterand zullen er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden.

Vier scenario’s
Aan de inwoners van Twenterand worden vier scenario’s voorgelegd:
Scenario 1: Het behouden en vernieuwen van vier huidige bibliotheekvestigingen. Om dit scenario te realiseren is er op termijn jaarlijks circa € 100.000,- extra nodig. Dat kan een verhoging van jaarlijks ± € 8,- per huishouden betekenen. De dienstverlening blijft op hetzelfde niveau.
Scenario 2: Het omzetten van twee vestigingen in servicepunten, de overige twee blijven vestigingen. Om dit scenario te realiseren is er jaarlijks circa € 50.000,- extra nodig. Dat kan een verhoging van jaarlijks ± € 4,- per huishouden betekenen. De dienstverlening wordt versoberd.
Scenario 3: Het omzetten van drie vestigingen in servicepunten en behouden van één hoofdvestiging. Dit scenario kan budgetneutraal worden uitgevoerd. De dienstverlening wordt versoberd.
Scenario 4: Het behouden en vernieuwen van twee bibliotheekvestigingen en twee vestigingen sluiten. Dit scenario levert naar verwachting een aanzienlijk bedrag op vanwege de sluiting van twee vestigingen. Dat geld kan eventueel in de vernieuwing van de twee vestigingen gestoken worden. De dienstverlening wordt versoberd.

‘Raadplegen’ en ‘adviseren’
Met een enquête die aan zo’n 1300 adressen in Twenterand wordt toegestuurd hoopt wethouder Koster inzicht te krijgen in de voorkeur voor één van de scenario’s. Koster: “Het gaat hier om een a-selecte steekproef, maar mensen die geen enquête thuis krijgen, kunnen dezelfde vragen in de vorm van een poll op www.twenterand.nl invullen.” De uitkomsten worden besproken in een klankbordgroep die wethouder Koster gaat adviseren. Vervolgens is het aan het college een besluit te nemen en aan de raad voor te stellen het genomen besluit over te nemen. De verwachting is dat dit aan het begin van de zomer zal gebeuren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier