COLLEGE IS VOOR VESTIGING MEGA(VARKENS)BEDRIJVEN

0
744

 

1_400 

Het college van de gemeente Twenterand “… acht nieuwvesting van intensieve veehouderij in het LOG-gebied Fortwijk wenselijk.” Dat is te lezen in het collegebesluit inzake een reactie op de startnotitie MER. Hiermee wordt nog eens extra duidelijk dat het college in principe voor vestiging van grote megabedrijven is met o.a. tientallen duizenden varkens.

Er worden niet veel vraagtekens geplaatst door het college. Men geeft richting de provincie wel aan dat zij rekening moeten houden met de concept-LOG visie, die onlangs ter inzage lag. Uit die visie blijkt dat de afstand tussen bouwblokken 200 meter moet zijn. In de aanvraag van Family Farmers is sprake van 118 meter afstand.

Daarnaast vindt het college dat de verkeersinfrastructuur in het LOG-gebied Fortwijk niet berekend is op het vele vrachtverkeer dat wellicht plaats gaat vinden. Men wil dan ook dat de provincie 90% van de totale kosten à 6,3 miljoen euro betaald. De verwachting is dat de provincie Overijssel financieel wel gaat bijspringen. Immers zij hebben de landbouwontwik-kelingsgebieden aangewezen en hebben er alle belang bij.

Intussen groeit de weerstand onder de Twenterandse bevolking met de dag. Er zijn diverse groeperingen ontstaan, die inmiddels samenwerking zoeken met groeperingen uit andere gemeenten. Het verspreidt als een olievlek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier