College gaat voor behoud van vier zwembaden in Twenterand

0
685

Meer bezuinigen, minder gemeentelijke inzet
College gaat voor behoud van vier zwembaden in Twenterand

Een haalbaarheidsonderzoek naar behoud van drie openluchtzwembaden en privatisering van het overdekt zwembad op de locatie van de Stamper in Vriezenveen. Dat is het voorstel van een meerderheid van het college van Burgemeester en wethouders aan de raad van de gemeente Twenterand over de toekomst van de zwembaden. Wethouder Idzinga ziet in het voorstel een aantal resultaten uit de werkgroep Zwembaden, gecombineerd met het standpunt om de basisvoorziening zwembaden in de gemeente te handhaven: “We zijn van mening dat de Plump, de Groene Jager en de Zandstuve met maatschappelijke inzet en met een aantal maatregelen in de organisatie en exploitatie behouden kunnen blijven voor Twenterand.”

 

Introductie scheiding

Ook wordt de haalbaarheid onderzocht van een volledig geprivatiseerd binnenbad in Vriezenveen, dat dan mogelijk kleiner zal zijn dan het huidige. Idzinga erkent de twee mogelijke uitkomsten: “Als dat onderzoek positief uitpakt behouden we vier zwembaden en realiseren we bovendien een bezuiniging van ongeveer 500.000 euro per jaar, bovenop de eerdere bezuiniging van 200.000 euro per jaar. Blijkt echter dat volledige privatisering onmogelijk is, dan zijn wij genoodzaakt om het binnenbad te sluiten.” Zowel privatisering als sluiting zal gevolgen hebben voor de zwemverenigingen in Twenterand.

 

Het voorstel vanuit het college bevat uitkomsten uit de drie scenario’s van de werkgroep zwembaden: Behoud van een overdekt zwembad sluit aan bij het eerste scenario van de werkgroep. Het met maatschappelijke inzet open houden van de openluchtbaden is een deelaspect uit het tweede scenario en vier zwembaden behouden voor Twenterand sluit aan op het derde scenario uit de werkgroep. Idzinga prijst de inzet van de leden van de werkgroep, maar ook anderen die input hebben geleverd: “Het onderwerp leeft, dat merk je aan de werkgroep maar ook aan de discussie in onze samenleving. Mijn dank gaat dan ook uit naar inwoners en verenigingen die hierin hun steentje hebben bijgedragen.”

Onderzoeken
Een volledig geprivatiseerd binnenbad, in de huidige vorm van de Stamper, zonder gemeentelijke exploitatiebijdrage zou een unicum zijn in Nederland. Het onderzoek moet dan ook uitwijzen of en zo ja op welke wijze dit voor Twenterand mogelijk is. Ook de mogelijke gevolgen voor personeel en gebruikers komen daarbij nadrukkelijk aan bod. Wethouder Idzinga is reëel over de eventuele uitkomsten: “Je laat dergelijke onderzoeken natuurlijk uitvoeren omdat we mogelijkheden zien, maar dan gaat het mogelijk wel om een kleiner binnenbad. Desalniettemin moeten we ook serieus rekening houden met het scenario dat we de Stamper moeten sluiten.”

Het onderzoek naar de privatisering van de huidige Stamper betreft het zwembad, de horeca, maar ook het bijbehorend terrein, al dan niet in combinatie met de sporthal de Stamper.

Grotere besparing
De werkgroep schetste drie scenario’s die bezuinigen. Gezien de huidige economische vooruitzichten die, in tegenstelling met de verwachtingen bij de start van het onderzoek, er niet beter op zijn geworden, wordt een maximaal exploitatietekort van 500.000 euro per jaar als noodzakelijke en haalbare ambitie gezien. Dat zou dus onder meer kunnen door de exploitatie van de zwembaden bij andere partijen te leggen dan de gemeente. Daarmee is direct een belangrijk verschil aangegeven tussen de werkgroep en het college. “De werkgroep zwembaden heeft zelf als uitgangspunt genomen dat exploitatie bij de gemeente moest blijven. Om een grotere besparing te kunnen realiseren, vindt het college dat maatschappelijke dan wel commerciële exploitatie een belangrijke bijdrage kan leveren in het realiseren van een flinke bezuiniging. Daarmee kunnen we wel het zwemmen als basisvoorziening handhaven,” aldus wethouder Idzinga.

Waardevolle samenwerking
Het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden in Twenterand is, met een maand vertraging, volgens het plan van aanpak uitgevoerd. De uitkomsten bevatten de gevraagde drie voorstellen die voor bezuinigingen zorgen ten opzichte van de begroting 2012.
Het hele traject waarbij inwoners uit de hele gemeente hebben meegedacht en meegewerkt heeft volgens Idzinga veel opgeleverd: “Aan dit onderwerp hebben we kunnen zien dat de samenleving van Twenterand vol zit met deskundigheid, creativiteit en inspirerende ideeën. Prijsvraag, enquête en werkgroep hebben dat aangetoond.” Ook heeft het college veel baat gehad bij het vele werk dat door de werkgroep is verzet. Idzinga daarover: “Ik heb begrepen dat binnen de werkgroep een enorme betrokkenheid en deskundigheid aan de dag is gelegd. Ik ben hen dan ook de nodige dank verschuldigd. Mede daardoor hebben we als college uiteindelijk dit voorstel aan de raad kunnen voorleggen.” De eindrapportage van de werkgroep is in de besluitvorming betrokken.

Planning en vervolg
Het onderzoek naar de privatisering van de huidige Stamper wordt in 2012 afgerond. Het voorgestelde onderzoek naar de openluchtbaden kan in het voorjaar van 2013 afgerond worden, zodat eventuele maatregelen al voor het zomerseizoen 2013 uitgevoerd kunnen worden.

Het zwembadpersoneel, de werkgroep, de zwemclubs en de raad zijn inmiddels op de hoogte gesteld van dit besluit.

Op 10 april staat het onderwerp geagendeerd voor een raadsdebat, waarna de raad op 24 april overgaat tot besluitvorming. Meer informatie is te vinden op: www.twenterand.nl/toekomstzwembaden Daar is ook de rapportage “Toekomst Zwembaden Twenterand” te vinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier