College bespreekt klimaatbeleid met gemeenteraad

0
816

logo_gemeente_twenterand_182Het rapport ‘Onderzoek toepassingsmaatregelen duurzame energiebronnen Twenterand` beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de toepassing van alternatieve energiebronnen binnen de gemeente Twenterand. Eén van de uitkomsten uit het rapport is dat er een forse investering van de gemeente wordt gevraagd om aan de landelijke klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Volgens wethouder Van Abbema is het aan de gemeenteraad om aan te geven hoever de klimaatambities in Twenterand reiken: “Ik wil ver gaan,” aldus de wethouder, “maar de raad bepaalt uiteindelijk hoever we gaan.”

Het nationale klimaatbeleid komt voort uit het Kyoto-protocol en afspraken in de Europese Unie en richt zich op twee onderwerpen, te weten minder broeikassen uitstoten en aanpassen aan klimaatverandering. Om de landelijke doelstellingen te realiseren hebben Rijk en gemeenten afspraken vastgelegd in het ‘Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk`

Twenterand
In de gemeente Twenterand wordt al enige tijd gewerkt aan energiebesparing en reductie van CO2 uitstoot. Eigenlijk zien we de doelstellingen in ieder beleidsplan terugkomen. Collegeprogramma, milieubeleidsplan, Werkplan energie, afspraken met andere organisaties om te komen tot energiebesparing en duurzaamheid en afspraken over duurzaam inkopen. En onlangs heeft de gemeente Twenterand een subsidie (SLOK) ontvangen, waarmee verschillende klimaatprojecten uitgevoerd kunnen worden. Wethouder Van Abbema: “Daaruit blijkt al hoeveel aandacht wij als millenniumgemeente voor een duurzame wereld hebben.”

Kinderen
“En onze kinderen geven het goede voorbeeld,” zo vervolgt Van Abbema. In de voorbereiding op de Toekomstvisie Twenterand 2030 viel het haar op dat bij de tekenwedstrijd gewoon een aantal milieumaatregelen terugzag in de tekeningen van de kinderen. “Veel huizen waren voorzien van zonnepanelen, duurzame auto`s werden getekend en ook de windmolens ontbraken niet. Blijkbaar zijn de kinderen al verder dan wij als bestuur van de gemeente in het denken en vooral doen aan energiebesparing. De wethouder: “Vandaar ook dat we de voorkant van het rapport opgesierd hebben met een tekening van één van de kinderen die mee hebben gedaan aan de tekenwedstrijd van de Toekomstvisie.” Daarin werd de kinderen gevraagd te tekenen hoe Twenterand er in 2030 uitziet.

Werkconferentie
Om een goede discussie over de klimaatambities van de gemeente Twenterand te voeren, wordt voor de raadsleden een werkconferentie gehouden. Daarin worden zij inhoudelijk bijgepraat over en voorbereid op de besluitvorming over het klimaatbeleid van de gemeente Twenterand.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier