CDA VRAAGT EXTRA AANDACHT GHB-PROBLEMATIEK.

0
762

couzijnbos_320x200_200De CDA fractie Twenterand wil dat er aanvullende plannen komen voor de aanpak van verslavingsproblematiek van drank en drugs.
Bij de behandeling van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid Twenterand 2009-2012 heeft CDA-woordvoerder Couzijn Bos op indringende wijze extra aandacht gevraagd voor de heersende GHB-problematiek in Twenterand. Hierin werd hij ondersteund door de, aan het debat deelnemende, vertegenwoordigers van Tactus-verslavingszorg.
Het CDA vraagt om aanvullende plannen in nauwe samenwerking met politie, onderwijs en verslavingszorg.

Tijdens het raadsdebat over Lokaal Gezondheidsbeleid Twenterand deed CDA-raadslid Couzijn Bos verslag van wat hij had meegemaakt tijdens een politie-surveillance als raadslid in de recente Nieuwjaarsnacht.
Hierbij werd hij intensief geconfronteerd met de gevolgen van GHB-verslaving en GHB-gebruik in combinatie met andere drugs en alcohol. GHB is een party-drug , waarbij alle remmingen wegvallen. Het is relatief goedkoop en eenvoudig verkrijgbaar of te produceren. De gezondheidsschade is groot, vooral in combinatie met drugs en alcohol heeft het rampzalige gevolgen voor vitale organen. Men raakt volledig van de wereld. Couzijn Bos was er persoonlijk getuige van hoe beperkt hulpverlenende diensten kunnen en mogen optreden en hoe het een urenlang beslag legt op mensen en middelen bij politie, verzorgend personeel en ziekenhuisfaciliteiten.
De CDA-fractie is tevreden met de integrale aanpak van Gezondheidsbeleid in Twenterand met betrekking tot Wonen, Zorg en Welzijn. Het CDA is akkoord met de uitvoering van actiepunten gericht op de aanpak van roken, overgewicht en depressies. Grote waarde wordt gehecht aan regionale samenwerking en gezondheidscentra in alle kernen, dichtbij de mensen waar het om gaat.
Het college van B & W is gevraagd om met aanvullende plannen te komen voor bewustwording, preventie en aanpak van verslaving aan alcohol en drugs voor jong en oud in Twenterand.
Verantwoordelijk wethouder Jan Binnenmars gaf aan op korte termijn met een politie-nota te zullen komen, rondom de GHB-problematiek en voortgaande samenwerking te zoeken met de Zorg Advies Teams op alle 24 Twenterandse basisscholen. Tactus-verslavingszorg reikte voorbeelden uit van voorlichtingsmateriaal en onderwijsmethoden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier