CDA Twenterand tegen verhoging waterpeil Engbertsdijksvenen

0
739

Het CDA Twenterand is bezorgd rondom de ontwikkelingen omtrent het gebied van de Engbertsdijksvenen. Er zijn plannen om in dit gebied het waterpeil te verhogen. De financiële gevolgen en de gevolgen voor de omliggende gemeenschap zijn onbekend. Onverantwoord volgens CDATwenterand.

Het gebied Engbertsdijksvenen is aangegeven als onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur, die door Brussel bepaald is. Hieraan zijn minimaal noodzakelijke verplichtingen gekoppeld. Op dit moment is er nog bestuurlijk overleg betreffende de herijking van deze verplichtingen voor deze EHS en is onduidelijk of de plannen rondom de Engbertsdijksvenen in dit licht wel noodzakelijk zijn. Voor de Engbertsdijksvenen wil men door verhoging van het waterpeil de hoogvenen herstellen. Deze actie zou tevens moeten bijdragen aan de beperking van het landelijk stikstofprobleem.

Introductie scheiding

De plannen tot verhoging van het waterpeil in dit gebied hebben tot gevolg dat er hierdoor ruim 500 hectare landbouwgrond onbruikbaar wordt. De invloed op andere omliggende gebieden is volgens CDA Twenterand nog niet eens onderzocht. Daarnaast valt een deel van dit onbruikbare gebied buiten de grenzen van de gronden die eventueel aangekocht zouden worden. Een onzeker scenario voor de boeren bedrijven in en rondom dit gebied. Bovendien is voor de omliggende gemeenschappen de kans groot op uitbreiding van de muggenoverlast.

Rondom deze plannen bestaan, volgens CDA Twenterand, nog te veel onduidelijkheden en de gevolgen voor de regio zijn groot. Er zijn twijfels over het behalen van de stikstofreductie door de genoemde maatregel. Dit wordt mede versterkt doordat het gebied grenst aan Duitsland, waardoor er op deze reductie minder grip is. Daarnaast is het onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn. De kans dat er onevenwichtig veel geld geïnvesteerd wordt, om de doelstellingen voor de aangroei van het hoogveen en stikstofreductie te behalen, is groot. Volgens CDA Twenterand zijn de plannen onverantwoord omdat de kosten de baten zullen overstijgen.

Dat er weinig draagvlak is voor deze plannen in de regio is duidelijk. Het CDA Twenterand heeft een motie in voorbereiding waarin het college wordt opgeroepen om de ontwikkelingen rondom de plannen voor de Engbertsdijksvenen nauwlettend te volgen. Tevens wordt het college opgeroepen om haar invloed aan te wenden om de plannen rondom de verhoging van het waterpeil van de Engbertsdijksvenen ongedaan te maken. Zo nodig moet hiervoor opgeschaald worden naar provinciaal en landelijk bestuur. CDA Twenterand wordt hierin ondersteund door de fracties van CDA Tubbergen en CDA Hardenberg.

 

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Bas Tinselboer
Magielshoek 9
7683 CC Den Ham
bastinselboer@hotmail.com
0546-561206
06-41481680

================================================================

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier