CDA TWENTERAND TEGEN EXTRA LASTENVERZWARING BURGERS

0
686

In het laatste raadsdebat is door de CDA-fractie duidelijk naar voren gebracht dat men tegen de extra jaarlijkse verhoging van het rioolrecht van 3% is.
Het gemeentelijke rioleringsplan 2009-2013 was tijdens dit debat aan de orde.
Naast de al bestaande zorg voor de inzameling en het transport van het huishoudelijke en bedrijfsmatige afval dient de gemeente nu ook zorg te dragen voor de afvoer van overtollig hemelwater en overtollig ondiep grondwater.
Zo dient bijvoorbeeld bij nieuwbouw het hemelwater en afvalwater gescheiden te worden aangeleverd. Ook is het de bedoeling dat bij herinrichtingsplannen en reconstructies het hemelwater afgekoppeld wordt van de gemengde rioolstelsels, indien dat doelmatig en tegen acceptabele kosten mogelijk is.
Verder zal er onder andere samen met het waterschap onderzocht worden in hoeverre de riolering klimaatbestendig is.

Volgens CDA-woordvoerder Annie Ribberink-Bosch ligt er voor de komende jaren een prima rioleringsplan voor met goede beleidsuitgangspunten. “Grote moeite heeft onze fractie met de extra jaarlijkse verhoging van het rioolrecht van 3% bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie. Door de huidige reserve van 6 miljoen euro en het huidige rioolrecht van € 198,00 zou het rioolrecht afgezien van het inflatiecijfer de komende 15 jaar niet hoeven te stijgen. Wij hebben er heel veel moeite mee om nu en in deze tijd de burgers extra te gaan belasten” aldus Annie Ribberink-Bosch.
Het voorstel van de CDA-fractie om nu geen extra verhoging door te voeren en na afloop van het rioleringsplan in 2013, wanneer ook de kosten van de verbrede zorgplicht bekend zijn, een evaluatie te houden kreeg bijval van een aantal andere politieke partijen.
Verantwoordelijk portefeuillehouder mevrouw Van Abbema kon niet anders dan meedelen, dat het College op dit moment het voorstel om de extra verhoging af te schaffen niet overneemt.
In de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering zal over het rioleringsplan een besluit genomen worden en zoals het er nu naar uitziet zal via een amendement
de extra verhoging van 3% teniet gedaan worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier