CDA steunt voorstel hulpfonds

1
789

Tijdens het raadsdebat in de gemeenteraad van Twenterand is een politieke meerderheid ontstaan om bestaand minimabeleid uit te breiden met het Hulpfonds, volgens Hellendoorns model , en beleid op schuldhulpmaatjes. Minimabeleid komt steeds meer bij de gemeente als verantwoordelijke bestuurslaag te liggen.

Fractiewoordvoerders van CDA, Christen Unie, SGP en Fractie Boerkamp gaven aan hierin een waardevolle aanvulling te zien om de minima in Twenterand nog beter te kunnen ondersteunen.

Introductie scheiding

De Stichting Hulpfonds Twenterand is een achterliggende voorziening, met als doel om financiële, materiele en begeleidende hulp te bieden aan inwoners van Twenterand, die financiële hulp nodig hebben en dit nu onvoldoende ontvangen via andere wegen. Het gaat hierbij om eerste levensbehoeften. Hieraan gekoppeld is de stichting BOOM opgericht, Budget Op Orde Maken. Zij begeleidt m.b.v. zogenoemde schuldhulpmaatjes, op vrijwillige basis, mensen die een financiële steun in de rug nodig hebben. Het initiatief is gericht op zelfredzaamheid en bewustwording en sluit aan bij de gedachte om wachttijden en doorlooptijden verder te verkorten. Waar mogelijk vindt terugbetaling plaats. Dankzij de inzet van betrokken en ervaren vrijwilligers ontstaat een veelzijdiger aanpak en een beter doelgroepbereik, zodat mensen daadwerkelijk gebruik maken van de bestaande regelingen. Zij helpen bij het inzichtelijk maken van schulden, inkomsten en uitgaven, het zoeken naar werk, verlagen van vaste lasten en aanvragen van onkostenvergoedingen.
Het hulpfonds ontvangt jaarlijks, op basis van een uitvoeringsovereenkomst, een bedrag van 1 euro per inwoner. Het hulpfonds benadert zelf andere instellingen vanuit bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld, vrijwilligersorganisaties en diakonale instellingen voor financiële steun, kennis en vrijwilligers.
Tijdens het raadsdebat was raadsbrede steun voor het streven om uitsluiting te voorkomen en zorg te dragen voor een goed sociaal vangnet.

1 REACTIE

  1. Raadsbredesteun? De fracties van GBT, PvdA en de VVD zijn mordicus tegen dit hulpfonds. De stemverhouding in de raad is 12 tegen 11. Dat noemen we geen raadsbrede steun maar steun met de kleinst mogelijke meerderheid. Foutje!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier