Burgemeester en wethouder feliciteren de Fontein

0
614

9-2-2013-10-18-56.jpgCBS De Fontein locatie Asterstraat predicaat “Excellente School 2012”!

CBS De Fontein locatie Asterstraat ontving medio 2012 van het Ministerie van Onderwijs een uitnodiging om deel te nemen aan het traject rondom het predicaat Excellente Scholen. Na inschrijving volgde een heel traject. In september 2012 is in Zwolle een presentatie gegeven voor de juryleden. Aansluitend volgde in november 2012 een scholenbezoek door experts bestaande uit onder andere een onderwijsinspecteur. Tijdens het scholenbezoek werd het onderwijsconcept, de onderwijstijd, de opbrengsten van de CITO toetsen gedurende meerdere schooljaren en de leerwinst die de school behaalde beoordeeld en werden de overige onderwijsgegevens gecheckt.
Foto”s staan in het fotoalbum.

Introductie scheiding

 Aansluitend volgde gesprekken met de MR van de school (oudergeleding), teamleden, de boven schoolse directie van SCOT en alle deskundigen rondom onze school, zoals GZ-psycholoog en ambulante begeleider. Ook dienden onafhankelijke scholen uit het werkveld, bekend met de werkwijze en het excellentiegebied van de school, opgegeven te worden als referenten. Uiteindelijk leidde dit alles tot een conceptrapport met een definitieve beoordeling op 4 februari 2013 in Den Haag. De jury heeft haar bevindingen op papier gezet en ter beoordeling voorgelegd aan de minister van OCW. In het rapport werd geconcludeerd dat de school een coherent verhaal heeft dat tot uitdrukking komt in de verbreding van de zorg en de goede relatie met het speciaal onderwijs. In Den Haag mocht CBS De Fontein, locatie Asterstraat, het predicaat Excellente School 2012 ontvangen uit handen van Professor Fons van Wieringen, voorzitter van de jury, in aanwezigheid van staatssecretaris Sander Dekker. Van de ongeveer 7000 basisscholen in Nederland hebben 31 basisscholen dit predicaat in deze eerste tranche mogen ontvangen. De school is trots en verheugd dit predicaat te mogen dragen en het is een erkenning voor de inspanning die geleverd is.
Na de ontvangst van het predicaat “Excellente School 2012” is er veel media aandacht geweest en stroomden de felicitaties van alle kanten binnen in de vorm van emails, kaarten, bloemen en taarten. Het wordt als hartverwarmend ervaren al deze belangstelling te mogen ontvangen vanuit de kern Westerhaar, regionaal en landelijk. Voor de school en de kinderen was het bezoek van Burgemeester C. Visser samen met wethouder J. Binnenmars aan school op 5 februari 2013 een hoogtepunt waarbij felicitaties namens de gemeente Twenterand in ontvangst genomen zijn. De bijgevoegde beelden spreken voor zich.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier