Brief van Cogas aan de burgemeester en wethouders van de aandeelhouders van Cogas

0
538

In het kader van de vergadering van afgelopen vrijdag van de aandeelhouders van de gemeenten van Cogas heeft Cogas een brief gestuurd aan de Burgemeester en Wethouders.
Deze brief is dinsdag uitgebreid aan de orde geweest in de vergadering van de gemeente Twenterand (raadsdebatten). Hieronder de brief van Cogas:

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de aandeelhouders van Cogas Holding NV
De aankondiging dat begin 2015 Ziggo wordt vervangen door Caiway als leverancier van diverse telecommunicatiediensten op de coaxnetwerken van Cogas Kabel Infra B.V. heeft geleid tot commotie onder de klanten en heeft veel vragen opgeroepen. In dit schrijven wordt een overzicht geven van het verloop van de diverse processen die ten grondslag liggen aan de huidige omstandigheden, zodat het met behulp hiervan mogelijk is de vragen uit gemeenteraden danwel van burgers te beantwoorden.
Waarom Caiway Reeds in de periode 2008 – 2010 oriënteerde Cogas Kabel zich op verglazing van haar coaxgebied. Daarbij heeft altijd de filosofie van een open glasvezelnetwerk, dat wil zeggen met toegang voor meerdere aanbieders, voorop gestaan.

Introductie scheiding

Daarna is hierover door Cogas, in samenspraak met en na toestemming van haar aandeelhouders, het strategisch besluit genomen om te investeren in een toekonnstbestendige glasvezelinfrastructuur. Belangrijk bij de overwegingen waren de hoge capaciteit van een glasvezelverbinding, de veiligheid van de glasvezelverbinding en als belangrijkste het gegeven dat de aard van de infrastructuur het mogelijk maakt meerdere aanbieders te faciliteren. Bovendien bestond van meet af aan het voornemen om ook de buitengebieden te verglazen. Dit zou Twente een voorsprong geven ten aanzien van de rest van Nederland en daarmee mede zorgen voor economische voorspoed.
In 2011 en 2012 heeft Cogas Kabel haar plannen nader vormgegeven. In dat kader is gesproken met diverse potentiële partners. Met name met Ziggo hebben gedurende bijna twee jaar gesprekken plaatsgevonden over mogelijke samenwerkingsvormen. Er was Cogas Kabel veel aan gelegen om met Ziggo tot een vergelijk te komen over toekomstige samenwerking. In eerste instantie is er met Ziggo gesproken over de optie dat Ziggo zowel over coax als over glasvezel haar diensten aan de klanten zou leveren. Ziggo gaf, om haar moverende redenen, echter aan geen belangstelling te hebben voor dienstverlening over glasvezel. Daarop zijn de besprekingen voortgezet ten aanzien van voortgezette dienstverlening door Ziggo op de coaxnetten van Cogas Kabel. De optie om verder te gaan met Ziggo op coax en met nieuwe partijen als concurrenten van coax op glasvezel was dus op dat moment nadrukkelijk in beeld. Tot zeer kort voor de opzegging van het contract voor gebruik van het coaxnet door Ziggo, medio december 2012, hebben de genoemde gesprekken plaatsgevonden. Er was Cogas Kabel veel aan gelegen om er met Ziggo uit te komen, met name ook om te voorkomen dat klanten met een migratie van dienstverlener te maken zouden gaan krijgen. Dat is immers precies een van de redenen waarom er nu onvrede is onder de klanten.
Zelfs na de opzegging van het contract voor gebruik van het coaxnet door Ziggo zijn er nog besprekingen gevoerd teneinde alsnog tot een nieuw contract voor vervolggebruik van de coaxnetten door Ziggo te komen, maar wederom zonder het door Cogas Kabel gewenste resultaat. Medio 2013 zijn de gesprekken tussen Cogas Kabel en Ziggo over dit vervolggebruik voorgoed beëindigd, toen duidelijk was dat het verschil in zakelijke benadering te groot was om er met elkaar uit te komen.
Daarentegen heeft Cogas Kabel met Caiway wel goede afspraken kunnen maken over de voorwaarden voor het gebruik van zowel het glasvezelnetwerk als het coaxnetwerk.
De zakelijke besprekingen met Caiway zijn gestart met hetzelfde voorstel als dat aan Ziggo is gedaan; Caiway accepteerde, na onderhandelingen, die voorwaarden wel. De afspraken zijn derhalve marktconform; dus ook voor Ziggo, waren we met hen tot een vergelijk gekomen. Vooralsnog is Caiway daarbij de enige aanbieder voor beide infrastructuren. Om aan de eis van een open netwerk te voldoen investeert Cogas Kabel in het realiseren van een netwerk waarbij er twee vezels naar elke woning worden aangelegd. Door het verhuren van twee vezels ontstaat er een open netwerk waarbij er voor de burgers keuze mogelijk wordt gemaakt. Op dit moment zijn wij met meerdere partijen in gesprek voor de verhuur van de tweede vezel. Ook Caiway voert op dit moment gesprekken met meerdere aanbieders voor het medegebruik van de vezel die Caiway huurt. Het openstellen van de verhuurde vezel voor andere aanbieders is een verplichting voor Caiway die contractueel is overeengekomen. Het is nog erg vroeg om hier concrete uitspraken over te doen, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat Caiway in het tweede kwartaal van 2015 een of meerdere aanbieders over de door haar gehuurde vezel kan verwelkomen. Het feit dat op dit moment CBizz reeds als dienstaanbieder voor de zakelijke markt actief is op de glasvezel van Caiway laat deze ontwikkeling reeds zien. Aangezien de laatste coaxklanten in maart overgezet worden naar Caiway betekent dit dat consumenten keuzevrijheid krijgen, praktisch vanaf het moment dat Caiway de dienstverlening in de hele regio verzorgt. Maar ook vanaf het moment dat een groot deel van Twente verglaasd is. Zoals u weet, is dat op dit moment nog niet het geval, wat de onderhandelingen met nieuwe aanbieders ook lastig maakt. Niet voor aanbod in de toekomst, wel voor aanbod op dit moment.
Sinds de opzegging van het contract voor het gebruik van coax door Ziggo is druk gewerkt aan de organisatie van de overgang van Ziggo naar Caiway. In dit kader is er ook met Ziggo gesproken over het doorrouteren van de e-mail of het genereren van een automatisch antwoord na afsluiting van het e-mailadres. Ziggo heeft op deze verzoeken echter negatief gereageerd.
Communicatie te laat Helaas moeten wij thans vaststellen dat de klanten te laat zijn geïnformeerd over de overgang. Cogas en Caiway realiseren zich dat zij de impact van hun berichtgeving niet goed hebben ingeschat. De klanten hebben zich overvallen gevoeld, vooral omdat zij zich gedwongen hebben gezien snel actie te nemen ten aanzien van het wijzigen van het e-mailadres. Cogas biedt daarvoor haar excuses aan.
Verbeterd aanbod Cogas Kabel en Caiway hebben in de afgelopen week, mede op aandringen van de aandeelhouders intensief overleg gevoerd over de ontstane situatie. Hoewel door Caiway is geprobeerd een gelijkwaardig aanbod te doen aan dat van Ziggo, is dit door de klanten niet zo ervaren. De ingekomen klachten en reacties zijn goed geanalyseerd. Op basis daarvan heeft Caiway haar aanbod verbeterd en dat inmiddels via een advertentie kenbaar gemaakt. De belangrijkste uitbreidingen van het eerder gedane aanbod betreffen gratis installatieservice, verlenging van het actieaanbod, opzegtermijn van een maand in plaats van een jaar en andere mogelijkheden naast de geboden alles-in-één pakketten. Inmiddels hebben duizenden klanten zich aangemeld bij Caiway en merken we in onze call centers dat klanten het verbeterde aanbod waarderen.
Momenteel wordt met man en macht gewerkt aan communicatie met betrekking tot de persoonsalarmering van kwetsbare groepen, dit mede op aandringen van de aandeelhouders. Met de overgang van Ziggo naar Caiway verandert er niets aan de technische werking van het kabelnetwerk. Daarom kunnen vrijwel de meeste alarmeringsdiensten gebruik blijven maken van het kabelnetwerk na de overgang van Ziggo naar Caiway. Om het zekere voor het onzekere te nemen, vraagt Caiway bewoners en leveranciers van alarmeringssystemen contact op te nemen, zodat de werking extra gecontroleerd kan worden. Caiway benadrukt uitdrukkelijk dat de voorwaarden voor de diensten die Caiway levert ten aanzien van persoonsbeveiliging identiek zijn aan de diensten die Ziggo levert ten aanzien van persoonsbeveiliging.
Pijnpunten Er blijven helaas pijnpunten over die niet kunnen worden opgelost. De belangrijkste daarvan is dat klanten meer tijd willen hebben om de overgang voor te bereiden, met name met het oog op het doorgeven van het gewijzigde e-mailadres.
Er is gevraagd of het verlengen van de dienstverlening door Ziggo een mogelijkheid is waardoor klanten langer de tijd hebben om hun overstap voor te bereiden en waardoor er keuzevrijheid bestaat als er meerdere aanbieders zijn. Ziggo heeft reeds aangegeven dat dit een complexe situatie is en dat het vooral ook een financieel vraagstuk voor ze is. Wij hebben er geen vertrouwen in dat we hier met Ziggo nu wel uit zullen komen, noch in financiële zin noch in operationele zin. Eerder worden valse verwachtingen gewekt naar de klanten en zal sprake zijn van een periode van onzekerheid.
Een andere mogelijkheid waardoor klanten meer tijd hebben om de wijziging van het e- mailadres met hun omgeving te delen is het door Ziggo doorrouteren van e-mails. Dit is een algemeen gangbare dienstverlening bij migraties in het verleden. Aan Ziggo is herhaaldelijk verzocht dit doorrouteren ook te verzorgen ten aanzien van de komende migratie naar Caiway. Ziggo heeft op deze verzoeken echter negatief gereageerd, ook op het verzoek om een automatisch antwoord te genereren na afsluiting van het e-mailadres. Caiway heeft wel aangegeven dat zij hun e-mailadressen 10 dagen eerder beschikbaar kunnen stellen om de overgang iets te versoepelen.
Wij hopen u met dit schrijven een nader inzicht te hebben gegeven in de oorzaak van de situatie zoals die momenteel bestaat. Cogas Kabel is van mening dat zij er alles aan heeft gedaan om ervoor te zorgen dat het vervolggebruik door Ziggo van het coaxnetwerk, onder marktconfornne condities, kon worden voortgezet, maar daarvoor was wel de bereidheid van twee kanten nodig en daaraan heeft het bij Ziggo helaas ontbroken. Al onze inspanningen zijn er nu op gericht om Caiway zo goed mogelijk te ondersteunen bij het overstappen van Ziggo naar Caiway omdat zij voor Twente de uitrol van glasvezel mede mogelijk maken en daarvoor, samen met ons, bereid zijn het risico te lopen.
Almelo, 27 oktober 2014

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier