Brede school

0
1019

Op donderdag 22 mei 2008 is er een eerste bijeenkomst geweest met betrekking tot de rol van de scholen in het Kern Ontwikkelingsplan Westerhaar (KOP Westerhaar).
Het ging hierbij om de deelname aan de ontwikkeling van een “Brede School” in de kern Westerhaar. Bij deze bijeenkomst waren diverse ambtenaren van de gemeente Twenterand aanwezig, vertegenwoordigers van de Stichting Roos (OBS De Blokstoeke), bestuur VCO Twenterand e.o. (CBS De Fontein) en De Cirkel (kinderopvang). Er is aangegeven dat VCO Twenterand e.o. én de gemeente, de school aan de Hoofdweg zelfstandig door wil laten functioneren en dat de school aan de Asterstraat eventueel in aanmerking komt om te participeren in de te ontwikkelen Brede School.
Concreet betekent dit dat er voor locatie Hoofdwegin de toekomst niet veel zal gaan veranderen.

Het concept van een Brede School houdt onder andere in dat er meerdere instanties (scholen, bibliotheek, peuterspeelzaal, welzijnswerk) samenwerken op verschillende gebieden en afspraken maken omtrent allerlei activiteiten.
In het plan KOP Westerhaar kan huisvesting van meerdere scholen in één gebouw opgenomen worden. De identiteit van de verschillende scholen blijft vanzelfsprekend behouden en staat los van de huisvesting. Ook is er geen sprake van het samenvoegen van scholen. In één gebouw kan er eventueel wel samen van meerdere voorzieningen gebruik gemaakt worden.

In de bijeenkomst van 22 mei jl. is besloten een werkgroep te formeren. Daarin nemen vertegenwoordigers van verschillende organisaties plaats. Van VCO Twenterand e.o. zullen dat de bovenschools directeur huisvesting ( dhr. Jan Schoonderbeek ) en de directeur van CBS De Fontein Asterstraat (mevr. M. Nordt) zijn.
De eerste activiteit van de werkgroep is het maken van een opdrachtformulering voor
de te ontwikkelen Brede School. De werkgroep legt de bevindingen voor aan de Stuurgroep KOP Westerhaar waarvan o.a. wethouder Mevr. van Abbema deel uitmaakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier