Brandweer wil aantal loze meldingen terugdringen

0
662

logo_gemeente_twenterand
College Twenterand stelt beleid Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen (TOOM) vast

Sinds 2004 stijgt het aantal loze meldingen fors. Dit is een gevolg van een wijziging in de alarmeringsprocedure die in 2005 is ingevoerd. Door die wijziging wordt er door de Regionale Alarmcentrale niet meer eerst gecontroleerd of er sprake is van een loze melding, maar wordt direct een brandweereenheid gealarmeerd. “Doordat er een grote belasting rust op de organisatie en vanwege de kosten vormen de loze meldingen een groot probleem,” volgens burgemeester Koetje. “Een uitruk kost ongeveer € 1.000,00. In 2007 is brandweer Twenterand 89 keer uitgerukt voor een loze melding. Dit betekent € 89.000,00 totaal aan kosten.”

In 2007 is brandweer cluster Noord Twente (brandweer Twenterand en Almelo) in totaal 733 keer uitgerukt voor een automatisch brandalarm, waarvan 89 keer door brandweer Twenterand. Van deze meldingen bleek er in 5% van de gevallen daadwerkelijk brand te zijn en de overige 95% was loos. Gezien de forse stijging is het noodzakelijk om in te grijpen en het aantal loze meldingen terug te dringen. Het college van burgemeester en wethouders van Twenterand heeft hiervoor het beleid Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen (TOOM) vastgesteld.
Vanaf 1 januari 2009 wordt gestart om binnen drie jaar het aantal loze meldingen te verminderen.

Maatregelen
De komende 3 jaar investeert brandweer cluster Noord Twente in het terugdringen van het aantal loze meldingen naar 340 per jaar. Voor Twenterand betekent dit 40 loze meldingen per jaar. Binnen brandweer cluster Noord Twente zijn 131 objecten voorzien van een brandmeldinstallatie. Deze brandmeldinstallaties dienen om de brandveiligheid in gebouwen met een verhoogd risico te vergroten. Met een brandmeldinstallatie wordt een brand vroegtijdig ontdekt en worden zowel de aanwezige personen als de brandweer gewaarschuwd. Doel is een brand snel te ontdekken, snel onder controle te hebben en slachtoffers te voorkomen. Om de kwaliteit van brandmeldinstallaties te waarborgen, moeten deze voldoen aan landelijk vastgestelde normen. Ondanks deze norm ontstaan regelmatig loze meldingen. Om dit terug te dringen is een specifieke aanpak nodig. Deze aanpak wordt in vier fasen uitgevoerd over een periode van 3 jaar.

Oorzaken
Oorzaken van loze meldingen kunnen worden ondergebracht in ongewenste meldingen en onechte oorzaken. Uit registratie van het aantal loze meldingen over het jaar 2007 is gebleken dat 85% van de loze meldingen ongewenst waren. Deze ongewenste meldingen zijn voornamelijk te wijten aan verkeerd menselijk handelen en onwetendheid. De overige 15% van de meldingen wordt veroorzaakt door (onjuiste) techniek.

Gevolgen
Deze oorzaken hebben onder andere als gevolg dat de brandweer tijdens een automatische melding niet meer inzetbaar is voor andere calamiteiten. Daarnaast brengt een uitruk naar een automatische melding de nodige overlast met zich mee en wordt het verkeer in gevaar gebracht. Naast de problemen voor de brandweer ondervinden ook de objecten hinder van het aantal loze meldingen, zoals een werkonderbreking en onnodige kosten.

Evaluatie
Na een periode van 1 jaar wordt geëvalueerd of het aantal loze meldingen is afgenomen en of de werkzaamheden die hiervoor uitgevoerd moeten worden, passen binnen de huidige capaciteit van de afdeling brandweer.

Samenwerking brandweer Almelo
Het beleid Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen (TOOM) wordt samen met brandweer Almelo uitgevoerd. Hierbij wordt het vastgestelde beleid van andere Twentse gemeenten als uitgangspunt gebruikt. Samenwerking met Almelo is noodzakelijk omdat een aantal objecten binnen de gemeente Almelo (mede) gedekt wordt door de gemeente Twenterand.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier