Besluitenlijst van de vergadering van het College van B en W

0
632

 
logo_gemeente_twenterand_182
De college van B en W hebben 12 augustus vergaderd en hebben besloten dat:

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst KOP Westerhaar-Vriezenveensewijk.

1. De projectwethouder van het KOP Westerhaar-Vriezenveensewijk wordt gemachtigd tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. 

Trioterrein in Westerhaar-Vriezenveensewijk.

1. Er wordt ingestemd met de aanpassing van de op 06-01-1998 tussen de voormalige gemeente Vriezenveen en Leemans Transport BV aangegane overeenkomst, waarmee het voor woningbouw te ontwikkelen gebied wordt vergroot.

2. Transport- en Aannemingsbedrijf H.A. Leemans wordt meegedeeld dat ingestemd wordt met de aanpassing van de aangegane overeenkomst, onder de voorwaarden dat:
a. de precieze verruiming wordt bepaald door de situatie ter plaatse in te kleuren met
de uitkomsten van de daarvoor benodigde wettelijke bepalingen, zoals de Wet
geluidhinder, ‘Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen` van de provincie
Overijssel, de Provinciale Wegverordening Overijssel 1978 en de gemeentelijke
beleidsnota`s ” Lokaal geluidbeleid en Nota Hogere grenswaarde”;
b. voor het gebied waarmee het op 6-01-1998 overeengekomen te ontwikkelen
gebied wordt uitgebreid aanvullende financiële eisen gesteld zullen worden en
waarbij ten overvloede wordt besloten dat de reeds gemaakte afspraken in de
overeenkomst nagekomen moeten worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier