Behoud voorzieningen in gevaar door belastingcoalitie

0
725

logo-gbt.jpg“Door onze inwoners een onnodig extra hoge OZB te laten betalen (+ 5,5 %) en een te ho-ge afvalstoffenheffing, waarbij het principe ‘de vervuiler betaalt’ is los gelaten, mogen de coalitiepartijen CDA, Christen Unie en SGP zich met recht de belastingcoalitie noemen”, aldus fractievoorzitter van GemeenteBelangen Twentand [GBT] Mark Paters.

Paters stemde met zijn partij tegen deze belastingmaatregelen. Nog nooit eerder in de ge-schiedenis van de gemeente Twenterand is het percentage van de OZB zo verhoogd.
GBT stemde tevens tegen de forse bezuinigingen van in totaal 4,2 ton in 2017 op met name maatschappelijke voorzieningen waar kwetsbare groepen jongeren en ouderen gebruik van maken. “Wij willen onze voorzieningen in stand houden en niet afbreken.”

Het college van burgemeester en wethouders kwam al in het voorjaar met al deze nare maat-regelen op de proppen tijdens de Kadernota 2016.

Introductie scheiding

In de tussenliggende tijd gaven de coalitie-partijen geen krimp om ook maar iets aan deze maatregelen te veranderen. “De belastingcoali-tie was gedurende de behandeling van de Begroting 2016 alleen maar bezig om hun wethou-ders bij te staan in hun, bij tijd en wijle, knullig optreden met veel wollige taal, gedraai, gegoo-chel met cijfers en zichzelf tegensprekend. Met name wethouder Jan-Herm Scholten krijgt wat ons betreft de ‘Ruud Lubbers-trofee’. Dit belooft weinig goeds de komende jaren.”

 

Gelukkig waren er ook positieve zaken te melden. Zo komt er een soort werkgroep die de drugsproblematiek bij jeugd beter in kaart probeert te brengen. GBT had in haar Algemene Be-schouwingen veel aandacht gevraagd voor de toenemende zorgelijke signalen over drugsge-bruik bij de jeugd.

Een startsubsidie van € 7.500 kwam er voor de Stichting Twenterand Theater en eenzelfde soort subsidie, maar wel enkele duizenden euro’s hoger, werd vrijgemaakt voor de Stichting Ondernemersfonds. Dit wordt betaald uit een besparing op een geheel nieuwe Detailhandel Structuurvisie, die door GBT, CDA, CU, SGP, VVD en PvdA als onnodig wordt geacht. “Een update ervan in samenwerking met de Detailhandel Platform Twenterand is voldoende.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier