Begroting 2016: optimisme op zijn plaats

0
647

twenterand.jpgHet college presenteert een sluitende begroting voor 2016 met ook voor de langere termijn zicht op financiële stabiliteit. Wethouder Financiën Jan-Herman Scholten vindt optimisme over de financiële situatie van de gemeente Twenterand op zijn plaats: “Natuurlijk moeten we scherp blijven, maar het afgelopen jaar zijn er al zoveel zaken in gang gezet, dat ik ook voor de lange termijn vertrouwen heb dat we met elkaar zorgen voor een sluitende begroting. Een begroting die ruimte geeft aan investeringen en initiatieven vanuit de samenleving.”

Aanpakken
“We hebben een sluitende begroting 2016, door ruimte te creëren om te investeren in onze samenleving,” aldus Scholten. “Geheel in lijn met het bestuursakkoord pakken we onderwerpen aan als de aanleg van de fietssnelweg F35, het aanbrengen van zonnepanelen op het gemeentehuis, het wegwerken van achterstallig onderhoud van wegen en aan de Kerkallee wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd.” Andere onderwerpen die opgepakt zijn, zijn Twenterand Digitaal, het dienstverleningsconcept, de Woonvisie, bestemmingsplan Buitengebied, de revitalisering van bedrijventerreinen, het faciliteren van de semipermanente sporthal, voorbereidingen voor de Brede school in Vroomshoop en niet te vergeten de transities in de zorg.

Introductie scheiding

De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2016, waarin het bestuursakkoord 2014 – 2018 de centrale leidraad was. ‘Samen Zorgen en Samen Werken’ is dus ook het uitgangspunt voor deze begroting. In deze begroting is er ook sprake van een veel kleinere stijging van de lastendruk ten opzichte van de Kadernota 2016. Zo is de lastendrukstijging van 2016 bij een gemiddelde woningwaarde (€ 203.000,-) van een eigen woning 0,8%, iets meer dan € 5,- per jaar.

Langere termijn
Ook voor de langere termijn is het college voorzichtig optimistisch: “Mede door al die zaken die we in gang hebben gezet, leidt dat ook voor de jaren na 2016 tot een positief vooruitzicht. Dat geeft ons het vertrouwen dat we met elkaar, gemeenteraad, college en samenleving, op de goede weg zijn om de gemeente Twenterand financieel stabiel te laten blijven. Een gemeente waarin we naar elkaar omzien en waar we investeren in noodzakelijke voorzieningen. Maar ook een gemeente die de samenleving zelf stimuleert initiatieven op te pakken,” aldus de wethouder.

Het woord is aan de raad
Op 3 november 2015 vergadert de gemeenteraad van Twenterand over de programmabegroting 2016. Op 15 oktober is er een openbare hoorzitting. De locatie en het aanvangstijdstip van de vergaderingen wordt gepubliceerd op www.twenterand.nl en in Gemeentecontact.

De begroting is te vinden op www.twenterand.nl/politiek en organisatie/jaarstukken/ programmabegroting

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier