Begroting 2011, Twenterand bezuinigt op alle fronten

0
626

VRIEZENVEEN – De basisvoorzieningen voor welzijn, zorg, sport en kunst en cultuur blijven overeind. Die boodschap draagt het college van burgemeester en wethouders van Twenterand donderdagmiddag uit bij de presentatie van de begroting voor 2011. In die begroting wordt echter op tal van terreinen stevig gekort.

In programmabegroting 2011 staan 39 voorstellen om te bezuinigen, te besparen of extra inkomsten te genereren. Toch blijft dan nog een tekort over aan het einde van de rit. En dat beeld blijft ook de komende jaren, tot 2015, ongewijzigd. Tot die tijd wil het college ruim 3,5 miljoen bezuinigen, te beginnen met 1,3 miljoen in 2011.

De inwoners van Twenterand gaan de rekening betalen. Het college heeft de pijn zoveel mogelijk proberen te verdelen. Daarbij is volgens wethouder André Idzinga van financiën vooral gekeken naar welke taken daadwerkelijk bij de gemeente horen. De uitgangspunten zijn onder meer het minimabeleid en de wet maatschappelijke ondersteuning zoveel mogelijk te ontzien, de basisvoorzieningen voor welzijn, zorg, sport en kunst en cultuur overeind te houden, de ambtelijke organistie doelmatiger te laten werken en de algemene risico reserve zo veel mogelijk op peil te houden. ,,We zijn ons er terdege van bewust dat onze keuzes veel weerstand zullen oproepen“, aldus Idzinga. ,,Maar het zijn bezuinigingen op hoofdlijnen, er is ruimte voor alternatieven vanuit de raad of vanuit de maatschappij.“

Bij veel bezuinigingen verlegt de gemeente de verantwoordelijkheid naar burgers en naar verenigingen en organisaties. Bij veel taken zoals schoolbegeleiding of logopedie zegt het college eenvoudig dat het in principe gaat om een taak voor ouders en school. Ook wordt flink beknibbeld op groen onderhoud, 340.000 euro. ,,En dat is straks zichtbaar“, zegt Idzinga. ,,Mogelijk willen inwoners zelf de perkjes gaan bijhouden.“

Opvallend is verder de vele verhogingen van tarieven zoals op de entreeprijzen voor de zwembaden. De muziekschool krijgt geen subsidie meer (besparing van 247.000 euro), de Stichting Welzijn Twenterand moet het met 50.000 euro minder zien te redden, de tarieven voor buitensporten gaan omhoog met in totaal 17.000 euro, er is 1.500 euro minder voor sportevenementen zoals de Twenterandrun, op het leerlingenvervoer wordt 13.000 euro bespaard en ook gaat het mes in de bijdrage aan de Stichting Welzijn en Zorgvragen Twenterand, zij krijgen 86.000 euro minder. Ook toeristen moeten meer toeristenbelasting afdragen, 0,75 eurocent per persoon per nacht. Zwembad De Stamper in Vriezenveen wordt in de zomermaanden gesloten. En de balie in het gemeentehuis is minder vaak bezet.

Investeren

Het college wil ook investeren. Dat gebeurt in 2011 in de bedrijfsterrein Weitzelpoort in Vriezenveen en De Sluis in Vroomshoop. Ook wordt een zogeheten crash recoverystysteem aangeschaft om de veiligheid van het brandweerpersoneel bij ongelukken met voertuigen te vergroten. Voor 2012 tot en met 2014 zet het college in op aanpassingen van de kruisingen Nieuwe Daarlerveenseweg-Westeinde en de kruising Aadorpsweg-Verzetstraat, beiden in Vriezenveen. Daarnaast wordt de toplaag van het sportveld van korfbalclub TOP uit Vroomshoop vervangen.

Een compleet overzicht van de bezuinigingsvoorstellen, en verhogingen van tarieven:

Mens en maatschappij:

62.000 euro bezuiniging op kinderopvang, 32.000 euro op de speel-o-theek, 160.000 euro op schoolbegeleiding, 120.000 euro op logopedie, 187.200 euro op zwembaden, 40.000 euro op jeugdsubsidies buitensportverenigingen, 72.500 euro op CJG, 247.000 euro op De Muziekschool, 59.500 euro op cultuur, 80.000 euro op peuterspeelzaalwerk, 3.900 euro op subsidies kerkelijk jeugdwerk, 50.000 euro op subsidie Stichting Welzijn Twenterand, 25.000 euro op vervoer bewegingsonderwijs, 17.000 euro verhoging sporttarieven buitensport, 40.000 euro op Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), 43.200 euro op algemeen maatschappelijk werk, 13.000 euro op leerlingenvervoer, 1500 euro op sportevenementen, 1500 euro op klankbordgroep jeugdbeleid, 3.000 euro op subsidiebudget Stichting Reflection, 86.000 euro op activiteiten ouderenwerk van Stichting Welzijn en Zorgvragen Twenterand, 15.375 euro op subsidiebudget Stichting de Klup.

Ruimte en economie:

340.000 euro op het onderhoud groen, 25.000 euro op spoorlijn, 9.000 euro op subsidiebudget VVV, 7.000 euro op gladheidsbestrijding, 14.000 euro op speelgelegenheden, 20.000 euro op uitvoering landschapsontwikkelingsplan, 6.000 euro, verhoging toeristen- en forensenbelasting, 3.400 euro op bijdrage aan Vereniging Oud Vriezenveen en Oudheidkundige vereniging Den Ham – Vroomshoop.

Veiligheid:

22.000 euro op stadswachten en 25.000 euro, opbrengst van verhuur brandweerkazernes aan Regio Twente.

Burger, bestuur en middelen:

34.000 euro op rekenkamercommissie, 39.000 euro op de post onvoorzien, 272.000 euro op belastingen (verhoging hondenbelasting met 10 euro per dier) en indexering onroerende zaakbelasting van 2%, 100.000 euro, lagere raming rente op stelpost kapitaallasten, 80.000 euro extra opbrengst verhoogde leges zoals aanschaf i.d. kaart en bouwvergunning, 501.000 euro, op stelpost fte, door schrappen, versoberen en verminderen van taken en het efficienter uitvoeren van werk, 37.000 euro op bedrijfsvoering (door reductie aantal personenleden is reductie in bedrijfsvoering mogelijk).

Het college bestudeert nog op bezuinigingsplannen voor onder meer stadsbank, begraafplaatsen, kulturhus/activiteitencentrum, minimabeleid, openbare verlichting en privatisering van sport en het privatiseren of afstoten van het afvalbrengpunt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier