B en W: geen vrachtverkeer op Nieuweweg

0
917

Nieuweweg geschikt maken voor vrachtverkeer kost volgens B en W te veel

VRIEZENVEEN/DAARLERVEEN /WESTERHAAR- Het college van B en W vindt vestiging van een pluimveebedrijf aan de Nieuweweg in Daarlerveen niet wenselijk. Dat is de reactie van het college op de milieu-effectrapportage van de gemeente Hellendoorn voor het bedrijf dat de Westerhaarder Klaas Knol aan de Nieuweweg wil vestigen. Het bedrijf zou moeten komen op een perceel dat grenst aan het grondgebied van de gemeente Twenterand. De Nieuweweg zelf behoort tot het grondgebied van Twenterand. B en W vinden de Nieuweweg (een klinkerweg) ongeschikt voor vrachtverkeer. Als het pluimveebedrijf er komt, zullen er voor aan- en afvoer vrachtwagens moeten rijden van en naar het bedrijf. De Nieuweweg (en ook de Grintweg) is volgens B en W alleen tegen hoge kosten geschikt te maken voor vrachtwagens. Dat heeft onder meer te maken met de veenondergrond van de weg. Als het pluimveebedrijf er komt, pleiten B en W van Twenterand voor een ontsluiting voor het pluimveebedrijf aan de andere kant, de Nonkeswijk op het grondgebied van de gemenete Hellendoorn. Mocht de ontsluiting toch via de Nieuweweg gaan, dan moet die weg op kosten van Knol geschikt gemaakt worden voor vrachtverkeer, zo menen B en W. Maar een aanvraag voor een ontsluiting van het bedrijf op de Nieuweweg kan geweigerd worden vanwege de te verwachten verkeers- en onderhoudstechnische gevolgen, zo stelt het college al op voorhand. Overigens zijn er vanuit het dorp Daarlerveen 130 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van het pluimveebedrijf met 375.000 kuikens in vijf stallen. De bezwaren richten zich vooral tegen overlast van geluid, stank en stof die de omwonenden verwachten. Ook worden de verkeersveiligheid en de aantasting van het landschap door de bouw van vijf stallen als argumenten aangevoerd. Zoals eerder gemeld, gaat Knol ervanuit dat zijn bedrijf er vroeger of later zeker zal komen, omdat het gebied Nieuweweg en Nonkeswijk is aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Onlangs stelde Knol in een interview in deze krant dat hij er van meet af aan rekening mee heeft gehouden dat er bezwaren zullen komen. In een poging de omwonenden te laten inzien dat er bij de bedrijfsvoering alles aan zal worden gedaan om de overlast tot een minimum terug te brengen, heeft hij ze ook thuis ontvangen om ze in te lichten over zijn plannen.(Tubantia)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier