Antwoord op vragen CDA over afronding “KOP” Westerhaar

0
1093

Eerder had het CDA schriftelijke vragen gesteld t.a.v. de afronding van het Kern Ontwikkelings Plan Westerhaar-Vr’wijk. Inmiddels heeft de gemeente hierop gereageerd. Ook schriftelijk, uiteraard. Hieronder nog de volledige vragen, met daarin verwerkt de antwoorden van de gemeente. Kort maar krachtig, die antwoorden.

In de collegebesluitenlijst van 16 juni 2015 spreekt het college de intentie uit om de exploitatie van het Kern Ontwikkelings Plan (KOP) Westerhaar-Vriezenveensewijk te beëindigen en hierover in gesprek te gaan met Mijande Wonen.
Het laatste grote project was het multifunctionele plein, dat met financiële ondersteuning van de gemeente Twenterand en Mijande Wonen, mede door de fysieke inbreng van de inwoners van het dorp de huidige vorm heeft gekregen en tijdens de viering van het 130 jarig bestaan in juni officieel in gebruik is genomen. Daarmee is het gedeelte ten noorden van het woonzorgcomplex Het Haarhuus (tussen de Brede School) ook ingericht.
De Beeklaan is bij de aanvang van de bouw van Het Haarhuus en het aanleuncomplex met 27 appartementen ten zuiden ervan, als bouwstraat aangelegd om o.a. bewoners van De Entergraven en De Markgraven, maar ook de overige inwoner in dit gedeelte van het dorp, de mogelijkheid te (blijven) bieden een ontsluiting te houden op de Hoofdweg. Het gedeelte van de Beeklaan tot aan de afslag naar Het Haarhuus is inmiddels voorzien van passende permanente bestrating.

Introductie scheiding

Mijande Wonen heeft in het verleden afgezien van het bouwen van een derde gebouw aan de Oranjestraat (Beeklaan). Het gedeelte van de Beeklaan wat voor het aanleuncomplex en het voorgenomen derde gebouw loopt is nog niet vervangen door permanente bestrating en is inmiddels in de loop der jaren gedeeltelijk kapot gereden. Tevens zijn er naast het asfalt van de Oranjestraat, ten zuiden van Het Haarhuus, (tijdelijke) straatklinker aangebracht.
Omdat deze punten naar onze mening deel uitmaken van de afronding van het KOP, maar ook in een schril contrast staan met de uitstraling van het gedeelte ten noorden van Het Haarhuus, zouden wij van het college graag onderstaande vragen beantwoord zien:

 

1. Is het college voornemens het gedeelte van de Beeklaan, wat nog is voorzien van tijdelijke bestrating (bouwstraat), op te waarderen? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? Als dit niet het geval is, de vraag waarom niet?
 Antwoord: Ja. De insteek is dit jaar.

2. Zal de bestrating naast het asfalt van de Oranjestraat, ten zuiden van Het Haarhuus opgewaardeerd worden naar een passende uitstraling? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? Als dit niet het geval is, de vraag waarom niet?
Antwoord: Ja. De insteek is dit jaar.

3. Ziet het college mogelijkheden om bovenstaande punten te bespreken in de (afrondende) gesprekken met Mijande over de exploitatie van het KOP en e.e.a. binnen de exploitatie van het KOP mee te nemen?
Antwoord: Ja.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier