AFVALINZAMELING TWENTERAND: OP WEG NAAR EEN AFVALLOZE LEEFOMGEVING

0
659

logo-gemeente.jpgInwoners van de gemeente Twenterand scheiden hun afval zeer goed. Maar liefst 68% van de herbruikbare afvalsoorten zoals gft-afval, plastic verpakkingen, oud papier en glas wordt apart gehouden van het restafval. Dit blijkt uit de afvalmonitor 2010. Deze jaarlijkse rapportage van ROVA bevat alle resultaten op afvalgebied. Voor de gemeente is de afvalmonitor de graadmeter voor het huidige afvalbeleid en inspiratie voor het beleid voor de komende jaren. De nadruk ligt op hergebruik van grondstoffen uit de grijze container.

Opvallende resultaten
Uit de afvalmonitor blijkt dat inwoners van de gemeente Twenterand hun afval goed scheiden. 68% van de totale afvalhoeveelheid wordt gescheiden. Dit ligt boven de landelijke doelstelling van 60% in 2015. Dit is zeer positief, want het gescheiden materiaal eindigt niet in de verbrandingsinstallatie.

Introductie scheiding

Het wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Uit de afvalmonitor blijkt dat er desondanks nog veel herbruikbaar materiaal in het restafval zit. Met name oud papier (24%), gft-afval (16%) en plastic verpakkingen (12%) maken nog ongeveer de helft uit van het restafval. Terwijl het stuk voor stuk grondstoffen zijn die uitstekend hergebruikt kunnen worden.
Niet alleen het milieu is gebaat bij betere afvalscheiding. Het is ook merkbaar in de portemonnee. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe minder ledigingen van de restafvalcontainers er nodig zijn. Zo worden inwoners beloond voor afval scheiden. De plasticinzameling scheelt bijvoorbeeld op jaarbasis al vier ledigingen van de restafvalcontainer. Dat is ook niet gek, want in 2010 werd in Twenterand 480.000 kilo plastic ingezameld!

 

Bewonersonderzoek
Een belangrijk onderdeel van de afvalmonitor is het bewonersonderzoek. In het najaar van 2010 is gemeentebreed een bewonersonderzoek gehouden. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in hoe inwoners de afvalinzameling en de dienstverlening van ROVA ervaren. Aan het onderzoek deden 285 inwoners mee. De belangrijkste uitkomsten zijn dat inwoners:
– de afvalinzameling en de dienstverlening waarderen met het cijfer 7,2 (dit komt overeen met de andere gemeenten die bij ROVA zijn aangesloten);
– aangeven dat de inzameling van gft-afval kan verbeteren (i.v.m. stankoverlast in de zomer);
– de netheid en de capaciteit van verzamelcontainers onvoldoende vinden;
– positief staan tegenover afval scheiden en het nut ervan inzien;
– tevreden zijn over de jaarlijkse afvalwijzer.

Nieuw beleid: focus op service
De resultaten van 2010 en de uitkomsten van het bewonersonderzoek geven de gemeente Twenterand een goed beeld van de stand van zaken omtrent de afvalinzameling. De stand van dit moment is dat Twenterand het goed doet, maar dat er verbeteringen mogelijk zijn. Het streven is om alle materialen die kunnen worden hergebruikt, uit de restafvalcontainer te krijgen. Op weg naar een afvalloze leefomgeving! Om dit te bereiken wil de gemeente samen met ROVA inzetten op optimale service voor de herbruikbare afvalsoorten en op heldere communicatie over behaalde resultaten en initiatieven.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier